Codziennie od 10:00 do 18:00

Polityka prywatności

 

1. Zakres pzretwarzania danych

Administrator za pośrednictwem serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, itp.

2. Cel i czas przetwarzania danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Dane osobowe będą pzrechowywane przez okres trwania umowy oraz oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od administratora nizwłocznego ich usunięcia (prawo do zapomnienia).

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: f1spzoo.medyka@gmail.com

5. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnęcznego zródła

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia checkbox'ów

Klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczenie opcji o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych"

7. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

8. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MająPaństwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.